Vizyon & Değerler

Vizyonumuz;

 • Sürekli gelişen teknolojisi, yüksek performanslı ürünleri ve sınırsız müşteri memnuniyeti ile ülkede basınçlı hava sektöründe öncü firmalardan biri olmak,
 • Yaratıcı ve yenilikçi yapı ile kompresör sektöründe öncü olmak,
 • Dürüst ve şeffaf çalışma prensiplerimiz ile yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağlamak,,
 • Topluma karşı sorumluluk bilincinde olmak ve topluma yarar sağlayacak sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek,
 • Adil rekabet ilkeleri içinde hareket etmek,
 • Çevreye ve sosyal sorumluluk projelerine duyarlı, dinamik kadrosu ile küreselleşen pazarda müşteri memnuniyeti odaklı, ülke ekonomisine katkıda bulunan, dünyada gelişen teknolojiyi yakından izleyerek katma değer yaratan ürünler üreten bir firma olmaktır.

Değerlerimiz;

Güvene dayalı iletişimler kurar, verdiğimiz sözü tutarız.

 • Yerine getiremeyeceğimiz vaatler vermeyiz, söz ve taahhütlerimizi mutlaka hayata geçirir ve işlem aşamalarından mutlaka müşterimizi sipariş durumlarından haberdar ederiz.
 • Gülerler Kompresör'de her birey, itibarımızı koruma ve yükseltme bilinciyle hareket eder. Markamız ile çalışan, ürün veya hizmetlerimizden satın alan müşterilerimiz doğru seçimlerimizle ve yaptığımız işe hakim çalışmalarımızla hiçbir sorun yaşamayacakları güvenini hissederler.
 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, bayilerimiz, servislerimiz, tedarikçilerimiz ile ilişkilerimizi süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esası temeline dayalıdır.

Yaptığımız işte uzmanız, başarıyı hedefler ve ona ulaşırız.

 • İşimizi en iyi şekilde yapmamızı sağlayacak insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz.
 • Global anlamda kabul görmüş en iyi uygulamalar ve inisiyatiflerle rekabet gücümüzü artırır, sektörümüzde örnek teşkil ederiz. İş sunum ve servis hizmetlerimizle fark yaratmaktayız.
 • Tam müşteri memnuniyeti amaçlı çalışırız. Hedeflerimizi yüksek tutar ve işimizi yaparken nihai amacımızı aklımızdan çıkarmayız. Büyük resmi görür, sorumluluk alır, sonuca giden yolda yüksek motivasyonla çalışırız. Şirketimizin stratejisini ve yönünü bilir, aldığımız her karar ve aksiyonda bunu dikkate alırız.

Adil rekabet ederiz.

 • Satış, satın-alma gibi tüm ticari ilişkilerimizde etik kurallar ve yasalar çerçevesinde, adil, karşılıklı yarar sağlama amacına yönelik, iyi niyet ve anlayış prensibiyle hareket ederiz. Sektörümüzün gelişimi ve ülkemizin kompresör sektöründeki büyük gelişimini tüm Dünya’ya duyurulması için çaba sarf ederiz.
 • Dünyanın geleceğine karşı sorumlu olduğumuzun farkındayız. Tüm iş süreçlerimizde ve sosyal hayatımızda, çevreye duyarlılık temel prensibimizdir. Üretim ve hizmet süreçlerimizde tüm kararlarımızı, sonuçlarının çevreye olan etkisini değerlendirerek veririz.